دسته: اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها
IMG-20160818-WA0014
اقدام اساسی و طویل المدت مرکز دعوتی پیمان

لطفا خبر رسانی کنید! ما با طرح های اساسی و بیشتر از قبل در میدان مبارزه قدم گذاشته ایم، پس جا دارد هر مومن و مسلمان آزاده و با احساس در این اقدام خیر با این مرکز همکار شوند. ما چشم به راه اقدامات سریع شما عزیزان هستیم. شماره تماس ۰۰۹۳۷۰۰۷۱۲۸۱۴ & 0093786170996 اداره دعوتی […]

اهداف و برنامه ها
logo final
مشاریعنا و خططنا المستقبلیه للعشر السنوات القادمه

من سید مجیب الدین جواد به عنوان مسئول این مرکز دعوتی و کسی که به توفیق الله متعال فکری در این راه خودم را وقف نموده ام، امید الله متعال بدور از ریا از ما قبول نماید، با نشر این طرح که بدون شک در صورت موجودیت امکانات مالی؛ قابل اجرا میباشد، مسئولیتم را در […]

طرح اساسی ده ساله
logo final
طرح قابل اجرای ده ساله در راستای اساس گذاری رسانه های اسلامی در کشور و جهان

من سید مجیب الدین جواد به عنوان مسئول این مرکز دعوتی و کسی که به توفیق الله متعال فکری در این راه خودم را وقف نموده ام، امید الله متعال بدور از ریا از ما قبول نماید، با نشر این طرح که بدون شک در صورت موجودیت امکانات مالی؛ قابل اجرا میباشد، مسئولیتم را در […]